Czy współwłaściciel może sprzedać auto – jakie prawa ma współwłaściciel?

Para w salonie samochodowym

Czasami zdarza się sytuacja, kiedy własność samochodu przysługuje więcej niż jednej osobie. Niektórzy korzystają z takiej możliwości, aby obniżyć wysokość stawki za ubezpieczenie OC. Niestety istnieją też wady takiego rozwiązania, gdyż w razie spowodowania wypadku przez jednego ze współwłaścicieli pozostałym również zostaną potrącone zniżki. Na tym nie kończą się komplikacje. Wiele problemów rodzą także wszelkiego rodzaju formalności urzędowe, szczególnie przy sprzedaży auta. Podpowiadamy, jakie prawa ma współwłaściciel i co może zrobić, aby sprzedać pojazd.

Sprzedaż samochodu w przypadku współwłasności

Sprzedaż wspólnego samochodu to nieco bardziej skomplikowana sprawa niż w przypadku pojazdu należącego do jednej osoby. W takiej sytuacji nie ma możliwości samodzielnej sprzedaży bez wiedzy i zgody pozostałych właścicieli. Osobie, która podpisała umowę z jednym z właścicieli widniejącym w dowodzie rejestracyjnym, w świetle prawa przysługuje jedynie udział we współwłasności. Z tego względu, chcąc skutecznie sprzedać pojazd w całości, umowa powinna być zawarta przez wszystkich współwłaścicieli.
Umowa kupna-sprzedaży samochodu objętego współwłasnością różni się nieco od standardowego dokumentu. W tym przypadku konieczne będzie spisanie danych dwóch lub więcej osób będących współwłaścicielami wraz z ich własnoręcznymi podpisami. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja współwłasności małżeńskiej. W takiej sytuacji nie ma konieczności uzyskania zgody drugiego właściciela, ale może on wyrazić swój sprzeciw, informując o tym potencjalnego nabywcę przed zawarciem umowy. Jeśli jeden z właścicieli samochodu padł ofiarą niekorzystnej współwłasności i traci przez to zniżki oraz środki finansowe, może zrzec się współwłasności, jednak nie ma możliwości odzyskania pieniędzy za swój udział. Z tego względu najlepiej dogadać się ze współwłaścicielem, proponując mu kupno swojej części.

Jak sporządzić umowę przy sprzedaży wspólnego auta?

Przy sprzedaży wspólnego samochodu zachodzi konieczność zawarcia umowy ze wszystkimi współwłaścicielami, aby nowy nabywca stał się właścicielem całego pojazdu. Umowa kupna-sprzedaży ze współwłasnością wygląda podobnie do tradycyjnej umowy, w której występuje jeden właściciel. W każdym dokumencie widnieć będą jednak dane osobowe dwóch lub więcej osób, dlatego należy rozszerzyć to pole. Doskonałym rozwiązaniem może być skorzystanie z gotowych wzorów takich umów dostępnych w internecie, aby mieć pewność, że wszystko zostało poprawnie skonstruowane.
W każdej umowie sprzedaży samochodu ze współwłasnością powinny znaleźć się imiona, nazwiska i numery PESEL, a także czytelne podpisy wszystkich sprzedających. Warto pamiętać, że tego typu transakcja nie może zostać przeprowadzona jak w przypadku rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu przez jednego z właścicieli, nawet jeśli zostanie udzielone pisemne pełnomocnictwo. Z tego względu przed przystąpieniem do sprzedaży auta warto porozmawiać ze wszystkimi współwłaścicielami, aby wspólnie ustalić cenę i inne wymagania.

Jak załatwić inne formalności związane ze współdzielonym samochodem?

Niewątpliwie do jednego z przypadków budzących duże wątpliwości zalicza się rejestracja samochodu w przypadku współwłasności kilku osób. W rzeczywistości, kiedy taki wniosek składa jedna z nich, w myśl prawa nie powinno być problemu z otrzymaniem dokumentów. W takiej sytuacji organ administracyjny ma obowiązek dokonać rejestracji auta i powiadomić o tym fakcie pozostałych współwłaścicieli. Aby uniknąć problemów, warto jednak postarać się o pełnomocnictwo wszystkich właścicieli. Podobnie wygląda sprawa przy wyrejestrowaniu pojazdu. W wydziale komunikacji może pojawić się tylko jeden ze współwłaścicieli, jednak niektóre formalności mogą wymagać pełnomocnictwa pozostałych.
Według przepisów prawa obowiązek ponoszenia kosztów związanych z ubezpieczeniem OC mają wszyscy współwłaściciele. W praktyce jednak istnieje możliwość wykupienia polisy i dopełnienia wszelkich formalności z nią związanych przez jedną osobę. Warto przy tym pamiętać, że ubezpieczenie jest przypisane do danego pojazdu, a nie konkretnego właściciela, dlatego zapewnia rekompensatę za wyrządzone szkody bez względu na kierującego. Chcąc sprzedać lub zezłomować samochód, warto załatwić w pierwszej kolejności zniesienie współwłasności, aby uniknąć problemów z załatwieniem formalności. Dotyczy to też sytuacji zgonu jednego ze współwłaścicieli. W takim dokumencie powinny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane współwłaścicieli i pojazdu, numer rejestracyjny i VIN, jakiego procentu zrzeka się współwłaściciel i jaka jest wartość darowizny.