Zniesienie współwłasności samochodu – co trzeba zrobić?

Zniesienie współwłasności samochodu - co trzeba zrobić?

Z możliwości współwłasności korzysta mnóstwo osób z wielu różnych powodów, które pozwalają na zmniejszenie kosztów użytkowania pojazdu, a nawet zwiększenia bezpieczeństwa zakupu w przypadku dzielenia kosztów zakupu współdzielonego przedmiotu lub nieruchomości. Warto poznać zasady działania współwłasności samochodu, a także zapoznać się z wymogami podczas jej zniesienia, na co decyduje się wiele osób ze znanych sobie względów. Proces ten nie jest trudny, lecz może wywoływać wiele obaw u osób, które nie miały z nim nigdy wcześniej do czynienia.

Czym jest współwłasność samochodu?

Współwłasność samochodu to sytuacja, w której dany pojazd ma więcej niż jednego właściciela, a każdy z nich posiada w nim swoje udziały. Współwłasność można regulować za pomocą umów sprzedaży części pojazdu bądź sporządzania aktu darowizny czy też przekazania udziałów bliskiej rodzinie. Do dodania współwłaściciela do dowodu niezbędne okaże się uiszczenie podatku w odpowiedniej wysokości oraz przedstawienie dokumentów wymaganych formalnie, takich jak dowody osobiste właścicieli, karty pojazdy oraz dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC. Dodanie współwłaściciela realizuje się we właściwym wydziale komunikacji w terminie nieprzekraczającym 30 dni od chwili podpisania umowy sprzedaży części pojazdu lub darowizny.

Zalety współwłasności pojazdu

Wśród najważniejszych zalet współwłasności pojazdu jest między innymi możliwość skorzystania ze zniżek na ubezpieczenie OC oraz AC kierowcy z największym stażem wśród wszystkich współwłaścicieli. Z tej możliwości korzystają głównie ludzie młodzi, którzy nie zdołali uzyskać na swoim koncie maksymalnych zniżek w celu osiągnięcia bardzo dużych oszczędności. Warto jednak wiedzieć, że to zarówno zaleta, jak i wada. W przypadku stłuczki lub wypadku spowodowanych przez któregokolwiek z nich, część wypracowanych zniżek OC i AC zostanie utracona dla wszystkich współwłaścicieli. Z możliwości współwłasności pojazdu korzystają także osoby, które złożyły się wspólnie na jego zakup i chcą prawnie uregulować swoje udziały w jego własności.

Podstawowe przyczyny zniesienia współwłasności samochodu

Bardzo często dochodzi do różnych sytuacji, w których najlepszym rozwiązaniem jest zniesienie współwłasności pojazdu. Najczęściej takie decyzje podejmuje się w przypadku konfliktu pomiędzy współwłaścicielami, którzy nie chcą już dzielić jednego pojazdu pomiędzy sobą, a także w sytuacji, kiedy jeden z nich ma długi i zachodzi obawa zajęcia części udziałów w pojeździe przez komornika. Bardzo często przykrą przyczyną zniesienia współwłasności jest śmierć jednego z nich.

Jak znieść współwłasność auta?

Zniesienie współwłasności auta to stosunkowo prosty proces, który nie powinien zająć więcej niż jedną dobę. Doskonałym planem, bardzo często jednak niemożliwym do zrealizowania przy skłóconych współwłaścicielach, jest sporządzenie umowy zrzeczenia się praw do części pojazdu, którą musi podpisać każdy z nich. Należy w niej zawrzeć wszelkie informacje na temat charakterystyki danej współwłasności, a wśród nich szczegółowe dane osobowe każdego współwłaściciela oraz procentową i kwotową wysokość udziału w aucie, z której rezygnuje jeden ze współwłaścicieli. Zbycie części udziałów może nastąpić w ramach sprzedaży lub darowizny. Od wyboru jednej z tych form zależy między innymi wysokość należnego podatku. W przypadku sprzedaży auta osobie fizycznej, czyli sprzedaży części udziałów innemu współwłaścicielowi, nabywca będzie musiał odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek PCC w wysokości 2%. W przypadku członków bliskiej rodziny doskonałym pomysłem okaże się darowizna, w której nie obowiązuje konieczność zapłacenia podatku. Zniesienie współwłasności należy zgłosić w wydziale komunikacji i firmie ubezpieczeniowej. Znacznie większe problemy są w sytuacji, gdy pomiędzy współwłaścicielami nie dojdzie do porozumienia, wówczas to sąd zdecyduje o dalszych losach.

Co ciekawe, po wykreśleniu współwłaściciela nie ma obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego, jednak tylko w przypadku, gdy jest on umieszczony w dokumencie na drugim lub dalszym miejscu. Sprawa komplikuje się w przypadku śmierci, kiedy to współwłasność będzie odziedziczona przez spadkobiercę, który zostanie nowym współwłaścicielem. Przed tego typu problemem chroni testament, który powinien sporządzić każdy współwłaściciel w celu zabezpieczenia innych współwłaścicieli przed roszczeniami spadkobierców.