Tabliczka znamionowa samochodu – jakie informacje tam znajdziesz?

tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa pojazdu ma bardzo wiele wspólnego z dowodem osobistym, lecz w przeciwieństwie do niego niewiele osób ma świadomość jej istnienia i realnej lokalizacji. To duży błąd, który może nas bardzo wiele kosztować zarówno podczas przeglądu technicznego, jak i w razie ewentualnego wypadku bądź stłuczki. Tabliczki mają różne kształty i formy, a ich lokalizacja jest zależna od budowy konkretnego samochodu, zawsze jest jednak umieszczona w takim miejscu, aby można było z łatwością odczytać jej zawartość, również na poboczu lub podczas corocznego przeglądu technicznego. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji jej budowy i zawartych na niej danych oraz jej usuwania. Warto ją poznać z bliska i dowiedzieć się, jaki ma wpływ na obecną motoryzację.

Jak wygląda tabliczka znamionowa samochodu?

Wymóg montażu tabliczki znamionowej ciąży na każdym producencie fabrycznie nowego samochodu i jest jednym z wielu istotnych elementów ocenianych podczas procesu homologacji auta na drogi publiczne. Producenci są zobligowani do jej umieszczenia w łatwo dostępnym miejscu i wykonania jej z trwałych materiałów odpornych na przypadkowe zniszczenia. Tabliczki mogą być w formie metalowej, prostokątnej płytki lub mieć kształt naklejki, na której są nadrukowane wszelkie wymagane dane. Obie wersje charakteryzują się identyczną trwałością, różnią się jednak czytelnością oraz sposobem ich montażu. Producent sam wybiera wariant pamiętając jednak, że tabliczka musi sprostać trudom wieloletniego użytkowania pojazdu w różnych warunkach pogodowych. Ponadto tabliczki nie powinno się z łatwością oderwać, dlatego też warianty w formie metalowej płytki są także plombowane i nitowane.

Gdzie warto szukać tabliczki znamionowej w swoim samochodzie?

Producent fabrycznie nowego pojazdu umieszcza tabliczkę znamionową w miejscu dogodnym i łatwo dostępnym dla właściciela oraz dla służb podczas np. rutynowej kontroli. Z reguły są to elementy karoserii, których nie wymienia się na nowe podczas naprawy blacharskiej po wypadku lub stłuczce, zatem np. na słupku B znajdującym się pomiędzy przednimi i tylnymi drzwiami. Ten element nadwozia jest w zasadzie niewymienny, dlatego brak tabliczki znamionowej w określonym miejscu może być zwiastunem jej umyślnego usunięcia. Konkretną lokalizację tabliczki znamionowej da się z łatwością odszukać w instrukcji danego pojazdu i to na jednej z pierwszych stron, jest to bowiem jeden z najbardziej istotnych elementów każdego pojazdu homologowanego do poruszania się po drogach publicznych.

Informacje zawarte w tabliczce znamionowej

Tabliczki znamionowe zawierają szereg różnych informacji na temat danego egzemplarza auta. Najważniejszą z nich z punktu widzenia bezpieczeństwa i legalności konkretnego pojazdu jest numer VIN, czyli unikalny ciąg cyfr i liter, w którym zawarta jest marka auta oraz jego model, a także wyposażenie fabryczne i wiele innych istotnych danych. Numer VIN jest nadawany podczas produkcji auta i nie można go zmieniać samodzielnie, a do jego rozkodowania służą specjalne dekodery.

W kolejnych rubrykach będzie znajdowała się także nazwa producenta samochodu, numer świadectwa homologacji, dopuszczalna masa całkowita oraz obciążenie osi przedniej i tylnej. Producenci samochodów osobowych, ciężarowych i specjalistycznych są zobligowani do umieszczenia tych danych na tabliczce, a ich brak może rodzić bardzo wiele kłopotów i nieprzyjemności. Zależnie od rodzaju auta na tabliczce może znajdować się także kilka innych informacji, np. na temat maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej całego zespołu pojazdów, na który składa się samochód oraz przyczepa.

Brak tabliczki znamionowej – czy to duży kłopot?

Brak tabliczki znamionowej to bardzo duży kłopot dla właściciela danego auta i jest zwiastunem wielu kolejnych problemów. Podstawową trudnością dla właściciela samochodu pozbawionego tabliczki znamionowej będzie fakt, iż pojazd nie przejdzie przeglądu technicznego,diagnosta jest bowiem zobligowany do jej oceny podczas badania i sprawdzenia jej zgodności z danym autem. Co to oznacza? Że samochód nie będzie dopuszczony do ruchu po drogach publicznych, a jazda bez ważnego przeglądu technicznego jest jednym z gorszych rozwiązań. Najmniejszym problemem będzie wówczas mandat w wysokości od 20 do 500 zł, nieco większym odholowanie auta, a największym – stłuczka lub wypadek. Wielu ubezpieczycieli ocenia wówczas wpływ braku aktualnego przeglądu technicznego na dane zdarzenie drogowe.

Czasami należy wyrobić nową tabliczkę znamionową

Brak tabliczki znamionowej nie jest jednak problemem nie do pokonania. Prawo przewiduje możliwość wydania zastępczej na podstawie zaświadczenia, które wystawia diagnosta podczas przeglądu technicznego lub rzeczoznawca samochodowy w trakcie analizy auta. Należy je przedstawić w odpowiednim wydziale komunikacji wraz z prawidłowo wypełnionym wnioskiem o wydanie wtórnika. We wniosku powinno się zamieścić szczegółowy opis powodu wnoszenia o jej wyrobienie, a także dołożyć do niego dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Wyrobienie tabliczki w ten sposób jest możliwe w dwóch ściśle określonych przypadkach. Pierwszym jest sytuacja, gdy numer VIN przestał być dobrze widoczny ze względu na postępującą korozję lub duże uszkodzenie podczas wypadku lub stłuczki, a drugim brak tabliczki znamionowej umieszczonej przez producenta lub zmiana numeru VIN. Z reguły dotyczy to pojazdów zabytkowych, wyprodukowanych przed czasem wprowadzenia wymogu montażu tabliczki na linii produkcyjnej.

Nieco inaczej jest w przypadku, gdy wraz z wymianą tabliczki wnioskujemy także o nadanie nowego numeru VIN. Zazwyczaj dzieje się to w przypadku wymiany całej ramy lub podwozia na wariant bez nadanego numeru VIN, a także w sytuacji, gdy kupujemy auto ze źródeł takich jak licytacja publiczna lub komornik. Z reguły powinno się wówczas wymienić numer VIN na nowy w celu ułatwienia dalszej eksploatacji pojazdu. Warto także wnioskować o wydanie nowej tabliczki znamionowej z nowym numerem VIN w sytuacji, gdy udało nam się odzyskać dany pojazd po jego kradzieży.