Sprzedałem samochód. Co dalej? – formalności, które trzeba wykonać w 2019

Sprzedałem samochód. Co dalej? - formalności, które trzeba wykonać w 2019

Wbrew pozorom sprzedaż auta nie kończy w momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży. Niezależnie od tego, czy nabywcą jest indywidualna osoba, czy skup samochodów należy zadbać o podstawowe formalności, które pozwolą uniknąć problemów w przyszłości. W tym celu konieczna będzie wizyta w wydziale komunikacji i ubezpieczalni, a w niektórych przypadkach w urzędzie skarbowym. Aby niczego nie przeoczyć, warto przed zawarciem transakcji dokładnie zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi procesu wyrejestrowania pojazdu, czy przepisania polisy OC i przygotować wcześniej solidną umowę.

Dlaczego koniecznie trzeba zgłosić sprzedaż auta?

Przy sprzedaży samochodu duże znaczenie ma, aby po podpisaniu umowy jak najszybciej zgłosić ten fakt w odpowiednim urzędzie, w którym został wydany dowód rejestracyjny. Choć wiele osób jest świadomych tego obowiązku, to wciąż często zdarza się, że pozostawiają one załatwienie tych formalności nowemu nabywcy. Tymczasem okazuje się, że niektórzy kupujący potrafią zwlekać z przerejestrowaniem pojazdu na siebie nawet przez kilka lat, co może być sporym problemem. Jeśli żadna ze stron transakcji kupna-sprzedaży ostatecznie nie powiadomi urzędu, powstanie rozbieżność pomiędzy stanem prawnym a dokumentacją auta. Z prawnego punktu widzenia właścicielem samochodu będzie osoba, która zawarła umowę, a dla administracji publicznej wciąż będzie to sprzedawca pojazdu. Z tego względu w przypadku spraw związanych z autem urzędnicy zwrócą się do osoby figurującej w dokumentach.
Konsekwencje, jakie może ponieść sprzedawca auta, który nie przerejestrował pojazdu na nowego właściciela, są bardzo różne. Najczęściej jest to mandat za wykroczenia drogowe. Jeśli samochód zostanie sfotografowany przez fotoradar po przekroczeniu prędkości, zdjęcie wraz z mandatem otrzyma osoba widniejąca w bazie urzędu. Co więcej, zarejestrowane przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym może zakończyć się odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące. Właściciel samochodu zostanie objęty także karami finansowymi w wysokości dwukrotnych, minimalnych zarobków brutto w przypadku niezapłaconego OC. Choć ostatecznie tego typu sytuacje można wyjaśnić w urzędzie, to jednak warto pamiętać, że zwykle trwa to około 1-1,5 miesiąca, przy czym konieczne jest składanie pism i odwołań. Wiąże się to nie tylko z poświęceniem czasu, ale też dodatkowym stresem.

Powiadomienie o sprzedaży samochodu

Jedną z najważniejszych kwestii po sprzedaniu samochodu jest zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu. Według prawa formalność ta powinna być dopełniona w terminie nieprzekraczającym 30 dni, jednak aktualnie przepisy nie przewidują żadnych kar za niedopełnienie tego obowiązku. Mimo tego warto zrobić to jak najszybciej niezależnie od tego, czy nowy właściciel zarejestrował samochód, aby uniknąć w przyszłości problemów z tym związanych. Zawiadomienia przyjmowane są w wydziałach komunikacji w urzędach gmin. Wypełniony formularz wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży lub innego dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu można również wysłać listem poleconym. Co więcej, obecnie istnieje możliwość przesyłania wniosków online przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP. Najlepiej jednak pojechać do urzędu osobiście, gdyż wtedy można dodatkowo poprosić o potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia.
Do urzędu należy zabrać wszystkie potrzebne dokumenty – dowód osobisty lub paszport oraz dokument potwierdzający zbycie pojazdu, czyli umowa kupna-sprzedaży lub darowizny. Potrzebny będzie także wypełniony formularz – można otrzymać go i wypełnić na miejscu lub zrobić to wcześniej, pobierając z internetu i drukując. Warto pamiętać, że jeśli samochód ma więcej niż jednego właściciela, każdy z nich powinien złożyć podpis na zaświadczeniu. Za przyjęcie zawiadomienia urząd nie pobiera żadnych opłat. Opłata skarbowa w wysokości 17 złotych przewidziana jest jedynie w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika z wyjątkiem najbliższej rodziny – rodziców, dzieci czy rodzeństwa. Przy sprzedaży samochodu firmowego potrzebny będzie wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, a także REGON i NIP. Jeśli osoba sprzedająca pojazd zajmuje się autohandlem, urzędy dopuszczają możliwość przyjmowania potwierdzonych notarialnie kopii dowodów własności.

kluczyki na biurku i pieniądze

Co zrobić z polisą OC po sprzedaży pojazdu?

Wyjątkowo istotną kwestią po sprzedaży pojazdu jest przekazanie nowemu nabywcy polisy OC oraz zgłoszenie tego faktu do towarzystwa. Obowiązek ten wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a jego niedopełnienie wiąże się z dodatkowymi kosztami za odnowienie polisy na kolejny rok. Dokument poświadczający wykupienie OC powinien być doręczony od razu wraz z kluczykami, kartą pojazdu, dowodem rejestracyjnym i potwierdzeniem przejścia obowiązkowego badania technicznego z pozytywnym wynikiem. Następnie należy w ciągu 14 dni skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym za pośrednictwem numeru telefonu lub e-mail, aby dowiedzieć się, w jakiej formie przyjmują zawiadomienia o sprzedaży auta. W większości przypadków wymagane jest wysłanie pisma. Wiele firm ubezpieczeniowych posiada także możliwość wypełnienia formularza na stronie internetowej z danymi osobowymi obu stron umowy kupna-sprzedaży, modelem, marką i numerem rejestracyjnym pojazdu oraz okresem obowiązywania polisy. Warto dołączyć do niego również dokument potwierdzający zbycie samochodu.
Choć oficjalnie nie ma żadnych przepisów zabraniających sprzedaży samochodu z nieważną polisą OC, to jednak warto pamiętać, że nowy właściciel nie będzie mógł pojechać nim do domu ze względu na ryzyko wysokiego mandatu za brak obowiązkowego ubezpieczenia. Ciekawym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą płacić składki na kolejny rok, może być krótkoterminowe ubezpieczenie OC pozwalające poruszać się w pełni legalnie po drogach przez 30 dni. Dzięki temu nabywca pojazdu będzie miał czas na sprowadzenie auta do domu, zarejestrowanie go i wykupienie polisy. Mimo że samochody używane zwykle sprzedawane są z ubezpieczeniem, to nie znaczy, że trzeba korzystać z usług firmy wybranej przez sprzedającego. Wystarczy zawrzeć umowę w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej, a następnie wypowiedzieć polisę OC poprzedniego właściciela. Warto pamiętać, aby nie dopuścić do przerwy pomiędzy obowiązywaniem jednego a drugiego ubezpieczenia.