Oznaczenia na szybach samochodowych – jak je czytać?

Oznaczenia na szybach samochodowych – jak je czytać?

Samochody osobowe oraz ciężarowe czy też specjalistyczne składają się z wielu pojedynczych części i komponentów.

Większość z nich zostało oznaczonych przez producenta danego pojazdu za pomocą numeru fabrycznego, kodu kreskowego bądź tabliczki znamionowej z podstawowymi parametrami użytkowymi. Co ciekawe, nawet szyby mają bardzo szczegółowe oznaczenia, które umożliwiają identyfikację ich producenta, a nawet fakt, czy zostały dopuszczone do ruchu drogowego i posiadają homologację. Niewiele osób wie ponadto, że oznaczenia na szybach pojazdu mogą świadczyć o wypadkowej przeszłości danego auta.

Podstawowe i najważniejsze oznaczenia na szybach samochodowych

Oznaczenia szyb samochodowych mają ustandaryzowaną formę, dlatego każdy producent szyb dopuszczonych do ruchu umieszcza na nich wszelkie wymagane prawnie informacje, które mogą mieć znaczenie dla użytkownika pojazdu. Najważniejsza jest kwestia homologacji, czyli dopuszczenia danej szyby do użytkowania w ruchu drogowym. Parametr ten składa się z litery “E”, która świadczy o pomyślnym przejściu procesu homologacji, a także liczby oznaczającej dany kraj, w którym zostały homologowane.

Kolejnym, bardzo istotnym szczegółem na temat szyby samochodowej, jest rocznik jej produkcji. Data jest dobrze widoczna z zewnątrz pojazdu, dlatego można dokonać oceny pojazdu także bez jego otwierania, np. na parkingu lub placu przy komisie samochodowym. Co ciekawe jednak, data nie jest zapisywana w standardowej formie cyfrowej, lecz poprzez kropki połączone z liczbą umieszczoną z przodu lub z tyłu. Kropki umieszczone przed liczbą oznaczają miesiąc pierwszego z półrocza danego roku, a kropki ulokowane za liczbą odpowiadają za drugie półrocze. Co ciekawe, liczymy miesiące “wstecz”, wykorzystując w tym celu nietypową formułę.

Dla przykładu data produkcji ******18 oznacza, iż szyba została wyprodukowana w szóstym miesiącu od czerwca licząc wstecz, zatem w styczniu. Z kolei data produkcji oznaczona jako 18* świadczy o tym, że szybę wyprodukowano w grudniu.

Warto także zwrócić uwagę na oznaczenia producenta szyb w zakresie jej rodzaju i specyfikacji technicznej. Producenci stosują trzy oznaczenia – AS1 oraz AS2 i AS3. Szyba laminowana nosi symbol AS1, szyba hartowana AS2, a symbol AS3 szybę dodatkowo przyciemnioną.

Oznaczenia szyb mogą nam pomóc w poznaniu historii pojazdu

Niewiele osób ma świadomość tego, że rocznik szyb mówi bardzo wiele na temat bezwypadkowej lub wypadkowej przeszłości danego egzemplarza. Dla przykładu szyba z 2015 roku w pojeździe wyprodukowanym w latach wcześniejszych świadczy o jej wymianie już w trakcie jego eksploatacji. Podobnie z szybami bocznymi oraz tylną, jeśli występuje. Taki przypadek powinien rozbudzić w nas ostrożność, jednak nie zawsze oznacza wypadkową przeszłość. Szyba czołowa może ulec pęknięciu nawet wskutek uderzenia niewielkiego kamienia o jej powierzchnię podczas szybkiej jazdy autostradowej, boczne z kolei mógł uszkodzić wandal na parkingu bądź przewożony przedmiot podczas zamykania drzwi lub skręcania. Warto wówczas ocenić auto dokładnej i sprawdzić, czy inne elementy w obrębie wymienionej szyby również nie zostały wymienione, pomalowane bądź naprawione.