Jakie czynności należy wykonać po sprzedaży auta? Poradnik

kluczyki do samochodu

Sprzedaż auta wywołuje różne emocje. Dla jednych przekazanie kluczy nowemu nabywcy jest trudną i sentymentalną chwilą, a dla innych – czasem odetchnięcia z ulgą. Zawsze jednak oznacza pewien nowy okres w życiu, a tym samym nowe obowiązki. Nabywca ma przed sobą wiele różnych formalności związanych z zakupem auta, których niedopełnienie grozi sporymi karami i mandatami, lecz podobne formalności czekają także sprzedającego, który również musi ich dopełnić w wyznaczonym terminie. Na szczęście wszystkie etapy sprzedaży pojazdu nie są tak trudne, jak mogłoby się wydawać, niezbędne jest jednak to, aby działać szybko i bez zbędnej zwłoki.

Należy zgłosić zbycie pojazdu w odpowiednim wydziale komunikacji

Pierwszym i najważniejszym miejscem, który należy odwiedzić w ciągu 30 dni od chwili podpisania umowy kupna-sprzedaży, jest wydział komunikacji. Dotychczasowy właściciel auta, czyli zbywca, musi przekazać informację na temat jego sprzedaży na odpowiednim druku i zeznać wszystko zgodnie z prawdą. Mimo że brak zgłoszenia sprzedaży auta nie niesie ze sobą jakichkolwiek konsekwencji prawnych, to zdecydowanie warto to zrobić tak szybko, jak to możliwe. Dlaczego? Uchronimy się od wielu kłopotów związanych z naruszeniami prawa przez nabywcę.

Jeśli nabywca nie zgłosi faktu zakupu pojazdu w swoim wydziale komunikacji i nie dokona przerejestrowania, to w dalszym ciągu według urzędu właścicielem pojazdu pozostaje osoba oznaczona na umowie kupna-sprzedaży jako zbywca. Co to oznacza? Ogromne kłopoty podczas jakichkolwiek przewinień nowego nabywcy, gdyż wszelkie sprawy będą kierowane do dotychczasowego właściciela. Co prawda do wyjaśnienia większości występków nabywcy wystarczy przekazanie oryginału umowy kupna-sprzedaży, lecz oznacza to sporo problemów i wizyt na komendzie policji bądź w urzędach. Aby tego uniknąć, przekaż informację o sprzedaży auta tak szybko, jak to możliwe.

Nie obędzie się bez wizyty w towarzystwie ubezpieczeniowym

30-dniowy termin zgłoszenia faktu sprzedaży auta obowiązuje nas także w przypadku firmy ubezpieczeniowej, w której była wykupiona polisa OC i AC. W myśl prawa polisa przechodzi płynnie na nowego właściciela, dlatego należy przekazać mu umowę z towarzystwem podczas procesu sprzedaży auta. Musimy wypełnić zgodnie z prawdą zawiadomienie i przedstawić je pracownikowi towarzystwa. Należy to zrobić jak najszybciej. Do czasu powiadomienia firmy ubezpieczeniowej o fakcie zbycia pojazdu objętego ubezpieczeniem OC to w dalszym ciągu zbywca jest zobowiązany do zapłaty kolejnej raty wynikającej z umowy (jeśli płatność za ubezpieczenie była ratalna).

Wiele problemów wywołuje także sama składka. Obecnie zbywca jest w stanie odzyskać jej niewykorzystaną część jedynie wtedy, gdy nabywca wypowie umowę przed upływem 30 dni od chwili podpisania umowy kupna-sprzedaży i termin ten jest wiążący. Z reguły jednak rzadko się to zdarza.

W niektórych przypadkach może być konieczna zapłata podatku dochodowego

Sprzedaż pojazdu przez osobę prywatną zawsze wiąże się z zapłatą podatku cywilnoprawnego, który w praktyce płaci nabywca i wynosi stałe 2% od wartości pojazdu na umowie (nie dotyczy aut o wartości niższej niż 1000 zł). Nie jest to jednak jednoznaczne stanowisko. W umowie warto określić to, kto będzie zobligowany do zapłacenia podatku cywilnoprawnego, tylko wtedy zbywca może uchronić się od przymusu płacenia podatku np. wraz z kupującym.

Nie bez znaczenia jest także podatek dochodowy. W przypadku samochodu, który posiadaliśmy przez więcej niż 6 miesięcy, nie ma żadnego problemu – podatek nie obowiązuje w żadnym przypadku, gdyż sprzedaż nie jest wówczas uznawana za źródło dochodu. Jeśli jednak pojazd był w naszym posiadaniu krócej lub jego sprzedaż stanowi dla nas podstawowe źródło dochodu, będzie trzeba uiścić podatek od zysku, czyli od różnicy pomiędzy ceną jego nabycia, a ceną sprzedaży, jeżeli ta była wyższa. Tę informację należy też uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.