Jak wyrejestrować i zezłomować pojazd?

Jak wyrejestrować i zezłomować pojazd?

Posiadanie samochodu, który nie nadaje się do użytku, może nieść ze sobą wiele problemów. W końcu to nie tylko zajmowanie miejsca w garażu czy na parkingu, ale również konieczność zapłaty OC.

W takiej sytuacji warto jest zezłomować pojazd i dokonać jego wyrejestrowania. Złomowanie powinno odbywać się zgodnie z prawem i w pełni legalnie. Najlepiej, jeśli dokonuje się go w Stacji Demontażu Pojazdu. W takich miejscach wszystko odbywa się tak, aby działania były zgodne z ekologią i obowiązującymi przepisami prawa. Jak wyrejestrować i zezłomować pojazd? O tym będzie nasz artykuł.

Złomowanie pojazdu w Stacji Demontażu Pojazdu

Złomowanie pojazdu, który nie nadaje się do użytku jest jedną z najlepszych opcji, aby bezproblemowo wycofać go z ruchu. Pamiętajmy jednak, że aby zrobić to legalnie nie wystarczy oddać auta zwykłemu złomiarzowi, który odwiedzi nasze podwórko czy odwieźć go na tzw. szrot. Ważne jest, aby otrzymać stosowne zaświadczenie o wycofaniu pojazdu. Taki dokument można otrzymać w legalnie działającej Stacji Demontażu Pojazdu, gdzie w sposób zgodny z przepisami prawa odbywa się jego kasacja i unieważnienie dowodu rejestracyjnego. O ile nielegalne złomowiska mogą oferować lepsze ceny, nie warto decydować się na złomowanie samochodu w takim miejscu. Takie złomowiska nabywają często auta na tzw. “słupów”, czyli osoby nieżyjące czy bezdomne. Pamiętajmy, że osoba kupująca auto jest zobowiązana do zapłaty podatku od nabycia, czyli 2%, jeśli cena przekracza 1000 złotych. Kiedy Urząd Skarbowy nie będzie mógł skontaktować się z nabywcą np. ze względu na brak miejsca zamieszkania, może zgłosić się do osoby sprzedającej o uiszczenie należnego podatku.

Jak odbywa się złomowanie samochodu w Stacji Demontażu Pojazdu?

Każda osoba, która chce zezłomować swoje auto w Stacji Demontażu Pojazdu, musi zgłosić się do odpowiedniego punktu wraz z:

  • dowodem rejestracyjnym pojazdu;
  • kartą pojazdu, jeśli była wydana;
  • tablicami rejestracyjnymi;
  • czytelnym numerem VIN.

Warto wiedzieć, że auto do złomowania musi być w miarę kompletne. Oznacza to, że jego waga nie powinna być mniejsza niż 90% masy własnej, która jest zapisana w dowodzie rejestracyjnym każdego auta. Brak każdego kilograma może sprawić, że Stacja Demontażu Pojazdów będzie mogła domagać się odliczenia konkretnej kwoty od każdego kilograma. W praktyce nie każda taka jednostka działa w taki sposób. Po zaproponowaniu ceny i jej zaakceptowaniu przez właściciela pojazdu, dochodzi do wydania zaświadczenia o zezłomowaniu auta, które posłuży do wyrejestrowania auta w Wydziale Komunikacji. W Stacji Demontażu Pojazdu unieważniona zostaje również karta pojazdu i dowód rejestracyjny. Te wszystkie dokumenty, należy przedstawić w urzędzie.

Jak wyrejestrować samochód po złomowaniu?

Złomowanie auta w legalnie działającej Stacji Demontażu Pojazdów to jedna z najlepszych opcji na pozbycie się starego czy niedziałającego auta. Właśnie w tym miejscu wydawane jest zaświadczenie o wycofaniu samochodu z ruchu, a także unieważniany jest dowód rejestracyjny. Dodatkowo, kiedy Stacja Demontażu Pojazdu zamierza pewne podzespoły odsprzedać, spisuje umowę kupna-sprzedaży, a wszystko po to, aby udokumentować ich pochodzenie. Posiadając stosowną dokumentację wydaną przez SDP, a także kartę pojazdu, dowód rejestracyjny i tablicy rejestracyjnej, należy udać się do Wydziału Komunikacji. W tym miejscu należy wypełnić wniosek o wyrejestrowanie samochodu. Opłata wynosi 10 złotych. Warto pamiętać, że po wyrejestrowaniu samochodu, konieczne jest zgłoszenie jego złomowania i wyrejestrowania do ubezpieczyciela w celu anulowania ubezpieczenia OC. Jeśli złomowanie auta zostanie wykonane w miejscu działającym w sposób legalny, nie powinny nas spotkać żadne problemy z wyrejestrowaniem.

Kradzież pojazdu, kasacja i wywóz za granicę

Według Kodeksu drogowego samochód podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela w sytuacji złomowania auta, a także w kilku innych przypadkach. Chodzi tu np. o kradzież pojazdu. Aby dokonać wyrejestrowania, konieczne jest zgłoszenie kradzieży na policję, przedstawienie zaświadczenia o dokonaniu zgłoszenia, wypełnienie oświadczenia o stracie samochodu oraz postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa. Inny przypadek to ten, kiedy auto trafi do kasacji np. po wypadku. Wtedy również wystawiane jest stosowne zaświadczenie ze stacji SDP. Potrzebne będą jeszcze inne dokumenty auta, jak tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i karta pojazdu. Może zdarzyć się również sytuacja, że auto będzie musiało być skasowane za granicą, gdzie również zostanie wystawiona stosowna dokumentacja. Powinna ona zostać przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. Inna sytuacja to ta, kiedy samochód zostanie wywieziony za granicę. Aby wyrejestrować go z polskich ewidencji konieczne jest zaświadczenie o rejestracji za granicą i przedstawienie nowego dowodu rejestracyjnego. We wszystkich przypadkach obowiązuje taka sama opłata za wyrejestrowanie, czyli 10 zł.

Wycofanie z ruchu na okres od 2 do 48 miesięcy

Istnieje sytuacja, w której możliwe jest wycofanie z ruchu posiadanego pojazdu. Warto wiedzieć, że jest ono możliwe jedynie w sytuacji posiadania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej wyższej niż 3,5 tony. Są to np. pojazdy specjalne, ciężarówki czy autobusy. Warto wiedzieć, że czasowe wyrejestrowanie pojazdu wiąże się z uiszczeniem opłat i jest możliwe na okres od 2 do 48 miesięcy. Aby możliwe było wycofanie go z ruchu, konieczne jest złożenie do depozytu dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. Dodatkowo wymagane jest zapewnienie parkingu poza drogą publiczną. Każdy właściciel, który złożył wniosek o wycofanie pojazdu z ruchu, ma obowiązek zabezpieczyć go przed użytkowaniem osób niepowołanych. Warto wiedzieć, że wycofanie z ruchu nie zwalnia z konieczności posiadania polisy OC, dlatego konieczne jest zapewnienie ciągłości ubezpieczenia, aby uniknąć kar finansowych.