Jak kupić i sprzedać samochód firmowy?

Jak kupić i sprzedać samochód firmowy?

Samochód firmowy to jeden z niezbędnych elementów większości działalności gospodarczych, gdyż umożliwia szybkie przemieszczanie się i ułatwia codzienną pracę. Z tego względu jest to uzasadnione źródło kosztów bez względu na branżę. Obecnie istnieje kilka możliwości statusu samochodu rozliczanego w firmie – samochód prywatny wykorzystywany do celów służbowych, samochód użyczony na podstawie umowy lub w leasingu operacyjnym, a także samochód firmowy wliczający się w majątek przedsiębiorstwa. Podpowiadamy, co warto wiedzieć o kupnie i sprzedaży samochodu firmowego.

Jak kupić samochód firmowy?

Kupno samochodu można sfinalizować na kilka sposobów. Najprostszym z nich jest gotówka, o ile właściciel firmy dysponuje jednorazowo wystarczającą kwotą. Jeśli wartość pojazdu zakupionego w ten sposób przekracza 10 tysięcy złotych, musi zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych i poddany amortyzacji według obowiązujących zasad. Aby zakwalifikować wydatek na samochód jako koszt uzyskania przychodu, powinien zostać udokumentowany i należy wykazać, że został on poniesiony, aby osiągnąć lub zabezpieczyć źródło przychodu. Jeśli kierowca nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, aby zakupić auto, może skorzystać z kredytu samochodowego z maksymalnym czasem spłaty wynoszącym 10 lat. Wtedy jednak konieczne są zazwyczaj źródła zabezpieczające, takie jak depozyt karty pojazdu, zestaw rejestrowy czy cesja polisy AC.
Dobrą alternatywą może być zakup samochodu za zwykły kredyt gotówkowy. Warto jednak pamiętać, że zwykle ma on większe oprocentowanie niż kredyt samochodowy. Dużą zaletą tego rozwiązania jest natomiast to, że kredytobiorca od początku jest właścicielem samochodu i nie musi czekać do całkowitej spłaty kredytu. Druga opcja zakupu samochodu na firmę bez posiadania gotówki to leasing samochodu firmowego. Obecnie cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Do wyboru są dwie możliwości: leasing operacyjny zakładający, że auto pozostanie w majątku osoby finansującej i leasing finansowy przechodzący do majątku osoby korzystającej z pojazdu, co umożliwia wpisanie pojazdu do ewidencji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Kupno samochodu – warunki, które trzeba spełnić, aby uwzględnić go w kosztach firmy

Wydatki związane z samochodem można rozliczać zarówno w przypadku prywatnego lub użyczonego pojazdu, jak i należącego do firmy. Obecnie jednak istnieją limity – właściciel prywatnego samochodu, czyli niewprowadzonego do majątku przedsiębiorstwa może rozliczyć 20% wydatków związanych z pojazdem. Z kolei wydatki związane z autem będącym środkiem trwałym, czyli częścią majątku firmy przeznaczoną do użytkowania dłużej niż rok mogą być rozliczane w 75%. Warto pamiętać, że wpisując samochód w majątek firmowy przy ewentualnej sprzedaży, zysk będzie liczony jako przychód z działalności i wielu przypadkach wymagany będzie podatek VAT.
Niezależnie od wybranego sposobu finansowania samochodu duże znaczenie ma, aby znaleźć sprzedawcę, który wystawia faktury VAT 23%, gdyż tylko ten dokument pozwala odliczyć podatek w związku z zakupem. Zwykle w przypadku samochodów osobowych wynosi 50% VAT, ale po spełnieniu ściśle określonych warunków istnieje możliwość odliczenia 100% VAT. Przede wszystkim takie auto powinno być przeznaczone wyłącznie do celów firmowych, gdyż nawet jednorazowe użycie go w celach prywatnych może wykluczyć opcję 100% VAT. Ponadto, trzeba zgłosić pojazd do urzędu skarbowego za pomocą formularza VAT-26, prowadzić ewidencję przebiegu do celów VAT i stworzyć regulamin użytkowania pojazdu. Ciekawą alternatywą może być faktura VAT marża, która upoważnia do niższego VAT niż w przypadku faktury 23%, ale nie nabywca nie może go odliczyć. Innym rozwiązaniem może być wprowadzenie zakupionego samochodu do majątku poprzez odrębne oświadczenie na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

Sprzedaż samochodu firmowego

Sprzedaż samochodu firmowego jest nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku prywatnego auta, gdyż zachodzi konieczność ujęcia przychodu z transakcji w podatku dochodowym. Jeśli przedsiębiorca jest całkowitym właścicielem pojazdu wpisanego do majątku firmy, to w przychodach należy uwzględnić pełną kwotę netto uzyskaną ze sprzedaży. Z kolei w przypadku współwłasności powinien zostać wpisany procent kwoty netto odpowiadający procentowemu udziałowi. Co więcej, zapłata podatku dochodowego może być obowiązkowa, nawet jeśli przed sprzedażą samochód został przeniesiony do majątku prywatnego i nie upłynęło 6 lat od tego momentu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przedsiębiorca w ogóle nie odliczył VAT przy zakupie.
Dobrym rozwiązaniem, aby uniknąć kosztów, może być przekazanie samochodu w darowiźnie osobie z pierwszej grupy podatkowej, czyli rodzicom lub rodzeństwu. Jeśli sprzeda go po upływie 6 miesięcy, nie będzie musiał płacić podatku dochodowego. W niektórych przypadkach sprzedaż samochodu firmowego może oznaczać konieczność zapłacenia VAT. VAT 23% obowiązuje zawsze, gdy pojazd używany jest w działalności opodatkowanej bez względu na wartość odliczonego procentu VAT, w tym również przy zakupie na podstawie faktury marża lub przeniesieniu z majątku prywatnego do firmowego.