Czy zmiana nazwiska ma wpływ na ubezpieczenie samochodu?

Czy zmiana nazwiska ma wpływ na ubezpieczenie samochodu?

Z reguły zmiana nazwiska jest spowodowana zawarciem związku małżeńskiego, który jest piękną chwilą dla każdego z nas, wiąże się jednak także z dopełnieniem wielu formalności.

Wielu nowożeńców w natłoku spraw informuje o małżeństwie i tym samym o zmianie nazwiska Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy też bank, rzadziej jednak pamiętają o sprawach związanych z zarejestrowanym pojazdem. Brak ujawnienia tej informacji w towarzystwie ubezpieczeniowym może skutkować wieloma kłopotami związanymi między innymi z wypłatą odszkodowania w sytuacjach szczególnie stresujących, dlatego zawsze warto to zrobić tak szybko, jak to możliwe.

Poinformuj swoje towarzystwo ubezpieczeniowe

W polskim prawie nie ma zapisu, który mógłby nakazywać poinformowanie o zmianie nazwiska Towarzystwa Ubezpieczeniowego przez osobę ubezpieczoną. Warto jednak to zrobić. Dane osobowe dla firm ubezpieczeniowych są podstawowym sposobem identyfikacji ubezpieczonego oraz pojazdu i jakiekolwiek odstępstwa mogą spowodować ogromny problem z wypłatą odszkodowania oraz dostępem do uzyskania informacji na temat procesowania danego wniosku. Znane są przypadki, w których nawet niewielki błąd w nazwisku może spowodować znaczne opóźnienie w załatwianiu wszelkich istotnych spraw, dlatego też należy dopilnować poprawności danych podczas składania wniosków i ich uzupełniania.

Poinformuj towarzystwo ubezpieczeniowe o zawarciu związku małżeńskiego, jeśli wiąże się to ze zmianą nazwiska lub stworzeniem nazwiska dwuczłonowego. Warto przekazać tę informację zarówno towarzystwie od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC, a także ubezpieczycielowi AC oraz NNW i innych produktów ubezpieczeniowych. Tylko w ten sposób unikniemy bardzo dużych problemów podczas wypłaty odszkodowania, kiedy to towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie w stanie zlokalizować danej osoby w swoich zasobach. Ponadto z pewnością wszystkie firmy ubezpieczeniowe będą wymagać złożenia wyjaśnień na piśmie, co dodatkowo wydłuży czas wypłaty gotówki. Co więcej, w skrajnych przypadkach firma może zająć się naszą sprawą dopiero po uzyskaniu informacji na temat nazwiska.

Wypowiedzenie OC jest równie dużym problemem, gdyż umowa pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a klientem została założona na zupełnie inne nazwisko. Wiąże się to z tym, że wypowiedzenie umowy z przedawnionymi i nieaktualnymi danymi może być niemożliwe bez złożenia wyjaśnień na piśmie bądź osobiście. Co to oznacza? Że z reguły wypłata odszkodowania nie jest zagrożona, znacznie wydłuża się jednak czas rozpatrywania wniosku oraz ilość wymaganych dokumentów.

Firma ubezpieczeniowa powinna dysponować aktualnymi danymi

Firma ubezpieczeniowa zawsze powinna dysponować naszymi aktualnymi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym. Warto poinformować towarzystwo o zmianie numeru rejestracyjnego ubezpieczonego pojazdu bądź zmianie jego jednostki napędowej czy też o instalacji układu LPG. Należy także poinformować o zmianie wszelkich danych, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, w tym o zmianie miejsca zamieszkania oraz właściciela pojazdu czy też o nowym użytkowniku. Niezbędne będzie także poinformowanie o sprzedaży auta w czasie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania umowy. Warto jednak to zrobić wcześniej. Spowodowanie przez nowego właściciela wypadku lub wykorzystanie auta do czynów zabronionych może oznaczać wiele kłopotów dla osoby sprzedającej pojazd.